Ons driemaandelijks tijdschrift

tijdschrift

   als je € 8 stort op rek.: BE93 979 - 6401286 - 67
van de Gebrs Van Raemdonckkring
v.z.w.
Nieuwstraat 86 • 9100 Sint-Niklaas
met vermelding "lidgeld" en je naam met adres

dan ben je automatisch lid
en ontvang je ons driemaandelijks tijdschrift

terug naar jaarkalender