JAARKALENDER 2022

DAG DATUM Voor meer info, klik de titels hieronder aan!
Zondag 6 maart: Lentereceptie
Zaterdag 12 maart: Kaas- en wijnavond
Zondag 27 maart: Herdenking GVR aan het monument
Zaterdag
23 april:
GVRK-Kwisavond
Zaterdag 14 mei:

Vlaamse Avond (friet met stoofvlees)

Maandag 6 junii: Pinksterfietstocht + braai
Zondag 12 juni: Natuurwandeling
Maandag 11 juli: Vlaamse feestdag - uitreiking Oorkonde
Zaterdag/Zondag 3/4 september: Opendeur lokaal "Steenstraete" Nieuwstraat
Zaterdag 17 september: Mosselfestijn
Zaterdag 22 oktober: Vormingsavond
Zondag 13 november: Eucharistie overleden leden
Woensdag 21 december: Kerstfeest GVRK
ANDERE VLAAMSE ACTIVITEITEN waaraan de GVRK ook deelneemt
Zondag 10 april: Bormsmis??
Zaterdag 01 mei: Meiboomplanting VNJ
Zondag 22 mei: Stekene Erepark
Zondag
28 augustus:
IJzerwake
Zondag 11 september: Hekalo
Vrijdag
11 november:
100e Yzerbedevaart
De vormingsavonden (met spreker) zijn niet vermeld in dit programma-overzicht
deze worden afzonderlijk aangekondigd
TERUG NAAR STARTPAGINA